02 aprill 2018


Kiidan 11. klassi õpilasi ja klassijuhataja Viivet taidluspeo korraldamise ja läbiviimise eest. Tänan kõikide klasside õpilasi ja klassijuhatajaid tubli esinemise eest taidluspeol.

     
     
    
 • E. 02.04 õppenõukogu. Päevakorras:
1.      Üleminekueksamitest vabastamine
2.      Kooli  arengukava 2018-2020 muudatuste läbiarutamine

 • E. 02.04 kell 13.00 on kooli külastamas Märjamaa uus lastekaitsespetsialist Maiken Kask.
 • T. 03.04 õpetaja Inge M peale 4.tundi koolitusel Haapsalus.
 • K. 04.04 5. klassi tervisepäev ja 6. klassi KEAT projekti koolituspäev
 • K. 04.04 on õpetaja Inge M puhkusel.
 • K. 04.04 7. tunni ajal ÕE koosolek.
 • Lääne-Nigula valla ajaleht ootab materjale 4. aprilliks.
 • N. 05.04 9.-12. klassi õpilased Tallinnas saate lindistusel. Väljasõit kell 8.00.
 • N. 05.04 kooli näitering esinemas Laukna Lasteaias.
 • R. 06.04 õpetaja Riina L Eesti Klassiõpetajate Liidu aastakoosolekul Tallinnas.
 • R. 06.04 on 10. klassil riigikaitse tunnid.
 • E. 09.04 jalgratturite teooriaeksam 4. klassile.

26 märts 2018


      Info 26.03Kiidan Raul Reesarit, kes saavutas EV 100 Eesti meistrivõistlustel Viljandis pikkvibu noorte poiste arvestuses I koha ja Robin Reesarit, kes saavutas samal võistlusel II koha. Tänan kooli vilistlast Lili Pagilit, kes oma magistritöö raames viis läbi 9. klassi õpilastele laboritunnid keemias. Kiidan huvijuht Riinat, õpetaja Helit ja õpetaja Viivet, kes andsid tubli panuse tantsupäeva „Tantsuga kevadesse” korraldamisel.     
     

 • E. 26.03 kell 9.45 Virtuaalreaalsuse labor Goldenbeckis. Moodustatakse 2 töötuba gümnaasiumi õpilastest, ühe töötoa aeg 60 min.
 • K. 28.03 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas taidluspidu. Peole toovad bussid ja viivad ka koju.
 • N.-L. 29.-31.03 tantsulaager, kasutatakse võimlat.
 • R. 30.03 õppetööd ei toimu, on Suur Reede.
 • E. 02.04 õppenõukogu. Päevakorras:
1.      Üleminekueksamitest vabastamine
2.      Kooli  arengukava 2018-2020 muudatuste läbiarutamine
 • Rahuloluküsitluste täitmine toimub kuni 30. märtsini. Küsitlusel osalevad 4.,8. ja 11. klassi õpilased ning see viiakse läbi arvutiklassis. Lisaks osalevad küsitlusel õpetajad ja 1.-9. klassi õpilaste vanemad. Palun kindlasti küsimustikule vastata, uuendatud küsimustikud on kõigile edastatud.
 • Lahtised hinded esmaspäevaks, 2. aprilliks.
19 märts 2018


Kiidan Raul Reesarit, kes saavutas maastikuvibu Eesti meistrivõistlustel siselaskmises pikkvibu juunioride klassis III koha ja Carolina Treud, kes saavutas samal võistlusel lihtsa vibu lasteklassis II koha. Kiidan Mirtel Posti, kes pälvis Läänemaa kooliteatrite päeval Haapsalus eripreemia.


 • E. 19.03 kell 15.10 täidavad 9. klassi õpilased digipädevustesti arvutiklassis. Testi juures viibib õpetaja Riina L.
 • T. 20.03 õpetaja Õnnela koolitusel Haapsalus pärast 4. tundi.
 • K. 21.03 3. tunni ajal 1. klass lasteaias teatrietendusel.
 • R. 23.03 Virtsus segavõistkondade võrkpallivõistlus.
 • Lahtised hinded paneme välja esmaspäevaks, 2. aprilliks.
 • L. 24.03 viibivad vabariiklikul ajaloo-olümpiaadil Tartus 9. klassi õpilased Maarja Kask ja Orm Adams.
 • E. 26.03 kell 9.45 Virtuaalreaalsuse labor Goldenbeckis. Moodustatakse 2 töötuba gümnaasiumi õpilastest, ühe töötoa aeg 60 min.
 • Rahuloluküsitluste täitmine toimub kuni 30. märtsini. Küsitlusel osalevad 4.,8. ja 11. klassi õpilased ning see viiakse läbi arvutiklassis. Lisaks osalevad küsitlusel õpetajad ja 1.-9. klassi õpilaste vanemad. Palun kindlasti küsimustikule vastata, uuendatud küsimustikud on kõigile edastatud.
 • K. 28.03 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas taidluspidu. Peole toovad bussid ja viivad ka koju.

12 märts 2018Kiidan 5. -11. klassi õpilasi ja õpetaja Veikkot EV 100 raames valmistatud lindude pesakastide ja nende ülespanemise eest. Kiidan Maarja Kaske, Laura Aruksaart, Karolin Palut ja Orm Adamsit tubli esinemise eest Läänemaa koolide mälumängus, kus saavutati viimasel etapil I koht ja kokkuvõttes III koht.


 • E. 12.03 kell 9.30 toimub panganduse loeng 10.-12. klassi õpilastele ajaloo klassis.
 • E. 12.03 kell 14.00 toimub LÜG-is Läänemaa kooliteatrite päev. Osaleb kooli näitering koos huvijuht Riinaga. Väljasõit kooli juurest kell 12.00.
 • Alates esmaspäevast on õpetaja Inge M haiguslehel, asendab sotsiaalpedagoog Kaidi.
 • T. 13.03 teevad õpilased Cambridge´i tasemetesti inglise keeles (A2 tase).
 • K. 14.03 emakeelepäev. Kell 10.30 kõigil soovijatel võimalus kirjutada e-etteütlust (terviseõpetuse klassis). Kõik klassid koostavad reedeks oma ajalehe teemal „Isamaa ja emakeel”.
 • K. 14.03 veeohutuse koolitus 1. klassile 4. tunni ajal ja 11. klassile 3. tunni ajal, korraldab Päästeamet.
 • N. 15.03 õpetaja Heli koolitusel peale 3. tundi.
 • R. 16.03 3. klasside emakeeleolümpiaad Ridalas.
 • R. 16.03 õhtuks tuleb põhikoolis välja panna II trimestri hinded, tunnistused väljastame esmaspäeval.
 • E. Enno omaloomingukonkurss „Kooliharidus eile, täna, homme” 4 vanuseastmes (1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ja 10.-12. klass). Tööd saata 15. aprilliks aadressil: krista@lib.haapsalu.ee

05 märts 2018Kiidan Raul Reesarit, kes saavutas siselaskmise Euroopa meistrivõistlustel maastikuvivibus I koha ja Robin Reesarit, kes saavutas III koha. Kiidan kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid korraldada EV 100 aktust. • T. 06.03 õpetaja Inge M koolitusel Haapsalus peale 4. tundi.
 • K. 07.03 sekretär ja direktor koolitusel Taeblas.
 • K. 07.03 õpetaja Heli koolitusel.
 • R. 09.03 direktor Lääne-Nigula allasutuste juhtide nõupidamisel Ristil.
 • R. 09.03 Läänemaa infomess „Oma Rada“. Osaleb ÕE kooli reklaamimisega ja 9. klass. Buss väljub kell 10.00, kaasa tulevad ka Risti Põhikooli õpilased.
 • Rahuloluküsitluste täitmine toimub kuni 30. märtsini. Küsitlusel osalevad 4.,8. ja 11. klassi õpilased ning see viiakse läbi arvutiklassis. Lisaks osalevad küsitlusel õpetajad ja 1.-9. klassi õpilaste vanemad. Palun kindlasti küsimustikule vastata, uuendatud küsimustikud on kõigile edastatud.
 • 1. 03 -30.04 õppimise ja õpetamise uuring TALIS 2018 õpetajatele, oleme valimis.
 • E. 12.03 kell 9.30 toimub panganduse loeng 10.-12. klassi õpilastele emakeele klassis.
 • Riigieksamid toimuvad Lihula Gümnaasiumis, komisjonides ka meie õpetajad.

19 veebruar 2018EESTI VABARIIK 100 JUUBELINÄDAL

Õpilasesindus kutsub kõiki üles sellel nädalal kandma pidulikku või rahvuslikku riietust!

Kiidan Riinat ja õpilasesindust sõbrapäeva läbiviimise eest, kiidan Maarja Kaske  sõbrapäeva kohviku organiseerimise eest. Kiidan õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu vastlapäevade korraldamise ja läbiviimise eest.


 • E. 19.02 kell 13.15 1.-6. klassi õpilaste etluskonkurss algklasside koridoris.
 • 19.-22.02 1.-8. klassi õpilaste kunstikonkurss „Minu Eestil on sünnipäev”.
 • T. 20.02 õpetaja Õnnela koolitusel.
 • K. 21.02 5. ja 6. tunni ajal filmipärastlõuna. Vaatamiseks Eesti filmiklassika.
 • N. 22.02 tordikonkurss- iga klass valmistab ühe tordi, parimaid klasse tunnustatakse.
 • E.-N. 19.02-22.02 II söögivahetunni ajal  võimlas pärimusmuusika tantsude tantsimine.
 • 5.-12 klass fotokonkurss „Mis on minu Eesti?”.  Fotod saata 21. veebruariks aadressil kullamaaoe@gmail.com
 • R. 23.02
1.      tund koolikontsert Kullamaa Kultuurimajas – esinevad Birgit Sarrap ja Mihkel Mattiisen.
2.      tund EV 100 aktus Kullamaa Kultuurimajas
3.      tund klassijuhataja tund koos omavalmistatud tortide söömisega
            Bussid koju sõidavad kell 11.35 (ka Märjamaale).
 • E. 26.02 kell 10.00 -15.30 motivatsioonipäev Haapsalu Põhikoolis. Transport koolimaja eest.

12 veebruar 2018Kiidan Maarja Kaske, kes osales edukalt kunstikonkursil „Minu kodukoha 100 kunstiteost Eestile”, juhendajaks õpetaja Heldi. Kiidan Roosmarii Roosti, kes saavutas ponidega ratsutamise Lääne regiooni võistlustel III koha. Kiidan õpilasi, kes edukalt osalesid ajaloo-olümpiaadil: Raul Reesar I koht, Maarja Järv II koht, Robin Reesar III koht, Elise-Maria Kiik I koht, Raul Vahtmeister II koht, Mari-Ann Liidemaa III koht, Maarja Kask I koht, Orm Adams II koht, Karolin Palu III koht, Anita Lipu III koht, juhendaja Ervin Rannik.


 • E. 12.02 õppenõukogu. Päevakorras:
      1. Õpilase koduõppele määramine.
 • E. 12.02 sotsiaalpedagoog Kaidi koolitusel Tallinnas.
 • T. 13.02 terviseuuring 1. tunni ajal 5. klass, 2. tunni ajal 9. klass ja 3. tunni ajal 7. klass (saksa keele klassis).
 • T. 13.02 1.-4. klassi õpilased koos klassijuhatajatega Viljandis teatris. Buss väljub koolimaja eest kell 8.00. Seoses sellega toimub Liivi õpilasring 15 minutit varem.
 • T. 12.30 5.-7. klassi õpilastele vastlapäev järve ääres.
 • K. 14.02 õpetaja Õnnela Haapsalus klassiõpetajate ainenõukogus.
 • K. 14.02 sõbrapäev (E.12.02 valivad kõikide klasside õpilased sõbraliku poisi ja tüdruku, õpetaja ja koolitöötaja. K.14.02 riietus punastes toonides, töötab sõbrapäeva kohvik, töötab lillekuller ja postkast, 6. tunni alguses kogunevad sõbralikud sööklasse torti sööma).
 • K. 14.02 kell 14.30 ÕE koosolek.
 • R. 16.02 2.-3. tunni ajal 1.-4. klassi õpilastele vastlapäev järve ääres.
 • Messile „Oma Rada” sõitvate õpilaste arv tuleb teatada Rajaleidjasse 13. veebruariks.