16 jaanuar 2017 • T. 17.01 7.-8. tunni ajal ÕE koosolek.
 • N. 19.01 ÖÖKOOL. Hommikul tunde ei toimu. Tunnid algavad kell 18.00, I söögivahetund on 18.45 ja teine söögivahetund 19.45. Bussid koju 21.55.
 • N. 19.01 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas filmiõhtu „Meeletu, meeletu maailm”.
 • N. 19.01 õpetaja Õnnela ja õpetaja Riina L Haapsalus klassiõpetajate ainesektsioonis.
 • R. 20.01 õpetaja Eha viibib õppealajuhatajate koolitusel Haapsalus.
 • R. 20.01 4.-6. klassi poisid Lihulas jalgpalli võistlustel. Väljasõit kell 9.00.
 • L 21.01 toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor Haapsalu Põhikoolis. Algus kell 10.00, registreerimine olümpiaadile 18. jaanuariks.
 • L. 21.01 kell 15.30-18.00 ja P. 22.01 kell 11.00-13.30 harjutavad võimlas rahvatantsijad.
 • E. 23.01 kell 13.00-15.00 toimub Rajaleidja keskuses Haapsalus karjäärikoordinaatorite kokkusaamine teemal „HEV õpilaste edasiõppimise võimalused”.
 • 16.01-20.01 pildistatakse ringidest osavõtjaid.
 • 9. klassis alates 16.01 uus õpilane.

04 jaanuar 2017HEAD UUT AASTAT!

Kiidan õpetaja Õnnelat ja 4. klassi ning huvijuht Riinat ja 12. klassi jõulupeo korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan õpetaja Üllet ja laululapsi jõulukontserdi korraldamise eest Koluvere Hooldekodus. Kiidan Anita Liput, Virdžinja Narglat, Anneli Riisalut, Riin Roosti ja Carmen Treud esinemise eest jõulujumalateenistusel. Kiidan Maarja Kaske, kelle töö valiti koolilaste 2016. aasta metsapostkaardi komplekti kaanepildiks.


 • N. 05.01 kell 11.00 toimub Nõva koolis koolijuhtide nõupidamine.
 • N. 05.01 õpetaja Viive kehalise kasvatuse ainekava koolitusel Haapsalus.
 • Alates 09.01 kehtib uus tunniplaan.
 • K. 11.01 2. ja 3. tunni ajal 7. klassi e-tasemetöö loodusainetes (töö kestus 90 minutit ning töö toimub arvutiõpetuse klassis).
 • K. 11.01 6. tunni ajal 9.-12. klassi õpilaste mälumäng matemaatika klassis.
 • N. 12.01 kell 12.30 direktori kabinetis ümarlaud.
 • Alates 11.01 alustab ujulas käimist 2. klass igal kolmapäeval kuni veerandi lõpuni.
 • Gümnaasiumi kursusehinded (ainetes, mida on 2 tundi nädalas) paneme välja 27. jaanuariks
 • Riigieksamitele registreerumine toimub kuni 20. jaanuarini eksamite infosüsteemis, süsteemi saab siseneda ID-kaardiga. Põhikooli valikeksami otsus tuleb  teha 27. jaanuariks.

19 detsember 2016Kiidan Ralf Kaljustet, kes saavutas taekwondo Tallinn Cup võistlustel I koha. Kiidan huvijuht Riinat jõululaada korraldamise eest. Kiidan õpetaja Ellet, Helit ja Inge R vene, inglise ja saksa keele jõuluürituse läbiviimise eest, samuti kõiki osalenud õpilasi. Kiidan huvijuht Riinat ja 8. klassi õpilasi Karolin Palu ja Carmen Liivapalut päkapikudisco korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan õpetaja Üllet jõulukontserdi korraldamise eest, tänan kõiki laululapsi, Lihula naiskoori ja segaansamblit kaunite laulude eest.


 • E. 19.12 1.-4. klass Lottemaal. Buss väljub kell 10.00.
 • T. 20.12 kell 10.00 kohtub maavanem Neeme Suur  koolipidaja, koolijuhi ja hoolekogu esimehega volikogu saalis ja hiljem külastab ka kooli.
 • T. 20.12 laululaste kontsert Koluvere Hooldekodus. Buss väljub peale 4. tundi.
 • K. 21.12 tunde ei toimu, õhtul kell 18.00 toimub kultuurimajas kooli jõulupidu. Bussid toovad õpilased kooli ja viivad ka koju sh Märjamaale.
 • K. 21.12 kell 10.00 direktori juures digiplaani koostamise meeskond (direktor, Heli, Riina L ja Riina G).
 • N. 22.12 kell 8.55 klassijuhataja tund, kell 10.00 kooli jõulujumalateenistus ja kell 10.30 väljuvad bussid sh Märjamaale
 • N. 22.12 kell 10.30 vallavanema vastuvõtt õpetajatele volikogu saalis.
 • R. 23.12 kuni P. 08.01 talvevaheaeg.
 • K. 04.01 kell 10.00 õpetajate töökoosolek.
 • Vahemikus 9.-13. jaanuar toimub 7. klassi e-tasemetöö loodusainetes. Kuulume valimisse, töö toimub ka 4. klassis, aga meie kool valimisse ei kuulu.

12 detsember 2016Kiidan järelkasvuvõistlustel osalenud õpilasi: Kevin Matteus I koht mitmevõistluses, Carolina Treu II koht mitmevõistluses, Ralf Kaljuste III koht mitmevõistluses  , kiidan õpetaja Viivet.


 • Jõulupeo proovid kultuurimajas alates 12. detsembrist.
 • T. 13.12 kell 17.00 toimub õpetajate toas hoolekogu koosolek.  
 • K. 14.12 kell 10.00 jõululaat võimlas.
 • K. 14.12 kell 14.30 koolitöötajatele tuleohutuskoolitus (45 min) bioloogia klassis.
 • N. 15.12 7.-8. tunni ajal saksa, vene ja inglise keele jõuluüritus Goldenbeckis valikuliselt 5.-12 klassi õpilastele.
 • N. 15.12 kell 19.00 Kullamaa Kultuurimajas jõulukontsert „Taas talv on tulnud”.
 • R. 16.12 kell 12.00-14.10  päkapiku disco Goldenbeckis 1.-5. klassi õpilastele. I bussiringi ei toimu.
 • E. 19.12 1.-4. klass Lottemaal. Buss väljub kell 10.00
 • Karjääriinfomess "OMA RADA - kutseõppe eri" toimub reedel, 3. märtsil 2017 Haapsalu Kutsehariduskeskuses.05 detsember 2016Kiidan õpetaja Helit „Best in English” läbiviimise eest, kiidan Janno Allikat ja Anita Liput, kes said testil 106 punkti 124 punktist. Kiidan laululapsi ja õpetaja Üllet ning huvijuht Riinat ja õpilasesindust I advendi kogunemise korraldamise eest. Tänan Edith Alasit pikaajalise ja aktiivse töö eest kooli hoolekogus. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas Läänemaa meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses II koha.


 • T. 06.12 kell 14.00 järelkasvuvõistlused Haapsalu universaalhallis, kaasas õpetaja Viive.
 • T. 06.12 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Kullamaa Spordiklubi parimad vallavanema vastuvõtul.
 • N. 08.12 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas filmiõhtu „Päikesepaistelise oru serenaad”.
 • N. 08.12 kell 9.00  individuaalne karjäärinõustamine 12. klassi õpilastele.

28 november 2016
 • E. 28.11 klassijuhataja tunni ajal I advendi kogunemine võimlas.
 • E. 28.11 karjäärinõustajate loeng 12. klassile.
 • K. 30.11 paneme välja I trimestri hinded 2.-9. klassi õpilastele.
 • K. 30.11 kell 9.00 „Best in English”(üleeuroopaline inglise keele olümpiaad), osaleb 18 õpilast 8.-12. klassist.
 • K. 30.11 1.-4. klassi õpilased Tallinnas etendusel „Karlsson katuselt”. Buss väljub kell 10.00, kaasas 1.-4. klassi klassijuhatajad.
 • K. 30.11 kell 18.00 Goldenbeckis Kullamaa turvalisuse arutelu.
 • N. 01.12 kell 12.30 Kullamaa Kultuurimajas lasteetendus „Ahhaa, ehhee, ohhoo”, hind 3 eurot.
 • N. 01.12 kell 13.00 koolijuhtide nõupidamine Haapsalu Põhikoolis.
 • N. 01.12 õpetaja Pille Nool ettevõtlusõppe raames õpilastega Haapsalus.
 • N. 01.12 kell 18.00 toimub bioloogia klassis lastevanemate üldkoosolek. Päevakorras:
1.      2015/2016. õppeaasta õppetöö kokkuvõte
2.      2015/2016. õppeaasta hoolekogu töö kokkuvõte
3.      Hoolekogusse lastevanemate esindaja valimine
 • R. 02.12 saavad 1.-9. klassi õpilased tunnistused.
 • L.-P. 03. 12- 04.12 koolis tantsulaager.21 november 2016Kiidan Ralf Kaljustet, kes saavutas Eesti meistrivõistlustel taekwondos I koha. Kiidan õpetaja Viive Karnaud, Aivar Looset ja Tarvi Reesarit lauamängude päeva läbiviimise eest. • E. 21.11 peale 4. tundi sõidavad laululapsed Lihulasse Lõuna-Läänemaa mudilaskoori proovile.
 • E. 21.11 2. tunni ajal 10.-12. klass ja 3. tunni ajal 8.-9. klass loengud tervislikust toitumisest bioloogia klassis.
 • E. 21.11 hommikul on sotsiaalpedagoog Turbas.
 • K. 23.11 5.-6. klass Raplas etendusel „PAL TÄNAVA POISID”. Buss väljub kell 12.30.
 • N. 24.11 kell 18.00 toimub Kullamaa Kultuurimajas filmiõhtu „Minu veetlev leedi”.
 • K. 30.11 kell 9.00 „Best in English”(üleeuroopaline inglise keele olümpiaad), osaleb 18 õpilast 8.-12. klassist.
 • Lasteteater kultuurimajas 1. detsembril jääb ära.